Obsługa księgowa

Oferta naszej firmy to przede wszystkim:

  • Prowadzenie KPIR, ryczałtu, ksiąg podatkowych
  • Sporządzanie planów kont, polityki rachunkowości
  • Prowadzenie polityki kadrowo – płacowej
  • Obsługa fundacji, stowarzyszeń, dużych wspólnot mieszkaniowych
  • Rozliczanie i prowadzenie projektów z dotacji UP/POKL/POIG i inne
  • Zakładanie spółek osobowych, spółek z o.o
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych np. ZUS, CIT-2, PIT-4, PIT-5, VAT-7, PIT-8A, PIT-8B, PIT-11 i inne
  • Sporządzanie bilansów, sprawozdań, rachunków zysków i strat
  • I inne, ustalane indywidualnie

Sprawdź również:

Kadry i płace
Dotacje i dofinansowania
Rozliczenia kryptowalut
Doradztwo i inwestycje
Szkolenia RODO

Zapraszamy do kontaktu.